Üçgen Uyarı Etiketi

Üçgen kabartmalı etiketler, genellikle tehlike uyarısı için kullanılır.

Üçgen kabartmalı uyarı etiketi, görme engelli veya görsel kısıtlamaları olan kişilere ürün üzerindeki uyarıları hissederek ileten bir işaretlemeyi ifade eder. Bu etiketler genellikle dokunma yoluyla algılanabilen kabartma veya kabartı desenlerinden oluşur.

Üçgen kabartmalı etiketler, genellikle tehlike uyarısı için kullanılır. Bu etiketler, dokunma yoluyla algılanabilen kabartma veya kabartı desenlerinden oluşur ve kullanıcıları potansiyel tehlikeler hakkında bilgilendirir. Üçgen kabartmalı etiketler, ürünlerdeki tehlikeleri veya riskleri göstermek için kullanılır. Örneğin, kimyasal maddelerin bulunduğu bir üründe “Zehirli”, “Tahriş Edici”, “Yanıcı” gibi uyarılar üçgen kabartmalı etiketlerle temsil edilebilir.

Elektrikli ekipmanlar için “Yüksek Gerilim”, “Elektrik Şoku Tehlikesi” gibi uyarılar da üçgen kabartmalı etiketlerle ifade edilebilir. Bu etiketler, kullanıcıların potansiyel tehlikeleri fark etmelerini sağlar ve uygun önlemleri almalarına yardımcı olur. Özellikle görme engelli veya görsel kısıtlamaları olan kişiler için bu etiketler, dokunarak tehlike uyarılarını hissetmelerini sağlar. Böylece, ürünleri güvenli bir şekilde kullanabilmeleri ve olası tehlikelerden korunmaları sağlanır. Üçgen kabartmalı etiketler, uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanabilir ve kullanılabilir.. Ancak, kesin tasarım ve spesifikasyonlar ürünün ve uygulama alanının gereksinimlerine göre belirlenir.

Üçgen Uyarı İşareti
Üçgen Uyarı İşareti
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?